Vítejte na našem webu,

který je  veřejně publikován od 7. listopadu 2012

Služby poskytované těmito stránkami jsou veřejně přístupné. Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a níže uvedenými podmínkami.

  1. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

  2. Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech provozovatel neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

  3. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické funkčnosti těchto stránek. Jediným oprávněným, který smí rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv části těchto stránek je provozovatel.

  4. Veškerý obsah stránek, texty, obrázky i grafická úprava plně podléhají autorským právům. Výkon autorských práv zajišťuje provozovatel.

  5. Popisované informace představují osobní zkušenosti provozovatele a dále pak jeho subjektivní znalosti a názory. Proto nelze garantovat jejich úplnost ani zaručit absenci omylů či chyb.

  6. Veškerý obsah stránek je určen pouze k informačním, studijním, propagačním a zábavně relaxačním účelům.

  7. Čtenáři mohou vkládat komentáře, které musí být věcné a týkat se témat. Obsah komentářů nesmí porušovat zákony České republiky, nesmí být urážlivý a nesmí porušovat dobré mravy.